Chính sách tuyển dụng

Tại Ricons, chúng tôi tin rằng bằng những cách khác nhau, đào tạo con người chính là cách nhanh nhất để họ có thể cùng công ty phát triển vững mạnh. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty luôn hỗ trợ nhân viên có điều kiện học tập cũng như xây dựng đội ngũ nhân sự am tường công việc, có chuyên môn giỏi và đạo đức nghề nghiệp. Hàng năm, Công ty xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Các khóa đào tạo rất phong phú về kỹ năng và nghiệp vụ, đào tạo trong nước và nước ngoài:

Đào tạo Hội nhập

Nhân viên mới sẽ được tham gia chương trình đào tạo hội nhập tìm hiểu về quá trình phát triển của Ricons Group,  những quy định, quy trình, nội quy làm việc và văn hóa Công ty nhằm nhanh chóng nắm bắt công việc và hòa nhập với đồng nghiệp. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức các buổi đào tạo về chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ cho các giám sát mới làm việc tại công trường

Đào tạo Nghiệp vụ Quản lý

Nhân viên có tiềm năng phát triển sẽ được đề cử vào Câu lạc bộ Lãnh đạo Tiềm năng và tham dự các buổi đào tạo bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức công việc và các kỹ năng khác.

Đào tạo Kỹ năng mềm

Công ty thường xuyên tổ chức nhiều chương trình đào tạo kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thương thảo, đàm phán… giúp CBNV được phát triển toàn diện về mọi mặt, góp phần mang lại thành quả hiệu quả cao trong công việc.