Tin tức thị trường

Đòn bẩy hạ tầng đã tạo nên một sức bật mạnh mẽ cho bất động sản khu vực Tây. Bởi thế không khó hiểu tại sao những căn hộ cao cấp tại đây giá đã tăng đáng kể trong vòng 1 năm vừa qua.