Tin tức thị trường

Nhà ở, đất nền và bất động sản công nghiệp là ba kênh tài sản vẫn duy trì được sức hút đến cuối quý III